Bewust bewegen

Moshe Feldenkrais (1904-1984), een Israëlische natuurkundige en uitvinder, ontwikkelde over een periode van tientallen jaren een methode om lichaam en geest met elkaar in harmonie te brengen. Over de hele wereld zijn er beoefenaars te vinden van deze zg. Feldenkrais-methode. De Nederlandse Feldenkrais-vereniging wilde heel graag het handboek opnieuw laten uitgeven en klopte bij GigaBoek aan om te bemiddelen bij de verkrijging van de uitgeefrechten, de productie en distributie van het boek. De laatste Nederlandstalige uitgave dateerde alweer uit de jaren 70 van de vorige eeuw. GigaBoek nam contact op met de oorspronkelijk rechthebbenden, liet de tekst uit het oude boek converteren, zorgde voor aanpassing van de illustraties en regelde de productie van een nieuwe oplage.

De NFV toonde zich bijzonder ingenomen met het resultaat. Dat de behofte aan dit bijzondere boek groot is, bewijst de snelle verkoop van de eerste oplage. Inmiddels liggen de exemplaren vanj een nieuwe druk in de winkel. Bewust worden door bewegen is nu overal verkrijgbaar. Bestel hier uw eigen exemplaar.

De Feldenkrais Methode: van beter bewegen naar een beter leven.

Fk Logo NFV text R vect 4

Bekijk nog meer projecten

Oplage uitverkocht – nu weer verkrijgbaar! Een vriendelijk stel uit België informeerde of GigaBoek bereid...

Waar ben je naar op zoek?