FAQ

Veelgestelde vragen (staat je prangende vraag er niet bij, maar wil je wel graag antwoord? Mail dan als de gesmeerde bliksem naar info@gigaboek.nl (wees gerust: je anonimiteit is gewaarborgd…)

Ja, uw boek krijgt een ISBN, tenzij u dat niet wilt of nodig hebt. Een ISBN is de schakel tussen boek, uitgever en boekhandel. Via het ISBN is elk boek traceerbaar. Om een boek via de boekhandel op de markt te kunnen brengen is het noodzakelijk dat achterop het boek een barcode van het ISBN wordt geplaatst. Bedenk wel dat boekhandels hoge kortingen bedingen, waardoor uw royalty’s lager uitvallen dan bij directe verkoop.

Doorgaans bedraagt de provisie per verkocht boek 20 procent van de netto-opbrengst. Bij verkoop van een boek via de boekhandel betekent dat in de praktijk een halvering van de vergoeding, als gevolg van de gebruikelijke boekhandelskorting. Ook kunt u afzien van royalty’s en het boek tegen een lagere prijs laten aanbieden. Bij inkoop van uw eigen boek ontvangt u korting en vervalt de provisie. Goed doel steunen? Dan kan de provisie omhoog naar 30-40-50 procent. Zie voor meer mogelijkheden GoedeDoelenBoeken.

De verkoop van een boek is het meest gebaat bij promotie door de auteur. Lezers verwachten een schrijver die alles uit de kast haalt om aandacht voor zijn boek te trekken. Via een eigen website, social media, het geven van interviews, lezingen, blogs, free publicity, etc. Wij ondersteunen waar mogelijk en zorgen ervoor dat het boek tijdig beschikbaar is in de gewenste oplage, we handelen bestellingen af en beleveren de boekhandel (via CB), maar het succes van de boekverkoop staat of valt met de promotie-inspanningen die de auteur zich getroost.

 

Onze vormgever vertaalt uw wensen naar een pakkend ontwerp van omslag en binnenwerk. Mochten er extra werkzaamheden nodig zijn, dan bespreken we dat op voorhand. Het kant-en-klaar aanleveren van het omslag is een mogelijkheid, mits uw ontwerp voldoet aan een aantal voorwaarden. In dit geval kunt u het beste van tevoren even contact opnemen.

Zeker, mits u zeker weet dat u gerechtigd bent het materiaal te gebruiken, met andere woorden, dat er geen auteurs- of andere rechten op rusten. In het algemeen raden wij het gebruik van plaatjes van anderen (‘van internet geplukt…’) af, tenzij u schriftelijk toestemming hebt verkregen. In ieder geval dient u contractueel te verklaren dat er geen claims van anderen bestaan op de teksten en illustraties die u aanlevert.

Foto’s en illustraties levert u bij voorkeur aan als JPG-bestanden. De foto’s moeten in zo hoog mogelijke resolutie opgeslagen zijn, het liefst op 300 dpi. Grotere bestanden kun je makkelijk, snel en gratis versturen met WeTransfer.nl.

De redactie van GigaBoek gaat ervan uit dat u zelf het beste kunt beoordelen of uw werk voor publicatie in aanmerking komt. Wel controleren wij globaal of de inhoud van het boek niet in strijd is met de goede zeden of met de wet. Ook zullen wij niet aarzelen uw manuscript ter heroverweging te retourneren als het naar onze mening taalkundig onder de maat is. GigaBoek behoudt het recht om zonder opgaaf van redenen een manuscript af te wijzen.

Het auteursrecht ligt te allen tijde bij de auteur. GigaBoek heeft het recht informatie over auteur en boek te gebruiken in het kader van promotie en werving. Met alle auteurs sluiten we in goed overleg een uitgeefovereenkomst, waarin alle afspraken over rechten, duur en vergoedingen worden verwoord. Zo weet u precies waar u aan toe bent.

Bij printing-on-demand kunnen voor elke nieuwe productie aanpassingen in het boek worden aangebracht. Doen we niet moeilijk over. Wel gaan we sputteren als we zaken moeten corrigeren die al in een eerder stadium opgemerkt hadden kunnen worden (behalve als het onze fout is, natuurlijk…).

Goed idee. Een van onze sterke punten is een vlekkeloze combinatie van drukken in offset en printen op afroep. Kwalitatief is er hoegenaamd geen verschil. Offsetdruk garandeert de laagste prijs per exemplaar, met POD kun je onbeperkt boeken nabestellen in een minimale oplage van 1 exemplaar tegen acceptabele kosten.

Als een auteur een grotere oplage afneemt, kunnen wij de nog niet verkochte exemplaren in opslag nemen en via de boekhandel distribueren. Bij verkoop is de verkoopprovisie pakweg 90 procent van de opbrengst; immers, de auteur is dan eigenaar van die boeken.

Niemand koopt een boek omdat het van GigaBoek is. Vaak zetten wij onze naam en eventueel ons logo in en/of op uw boek, maar dat is absoluut geen verplichting.

Uiteraard. Wij houden de bestanden paraat en leveren u op het gewenste moment het gewenste aantal exemplaren tegen de vooraf overeengekomen prijs. Uw boek hoeft niet per se met een ISBN worden opgenomen in de webwinkel of verkocht worden via de reguliere boekhandel.

Waar ben je naar op zoek?