boeken die ertoe doen

Voorstel

Liever dan te kijken naar het kostenplaatje, richten we ons op wat een boek oplevert.

Daartoe zoeken wij permanent naar een creatieve uitgeefconstructie met een optimaal rendement.

Onze website wil inspireren en mogelijkheden aangeven. Voor het gemak hebben we toch enkele uitgeefpakketten samengesteld die puur als uitgangspunt dienen voor een voorstel op maat.

Beschrijf uw wensen zo nauwkeurig mogelijk, dan reageren wij binnen 24 uur met een plan van aanpak.

Stuur uw plannen/wensen/ideeën naar roel@gigaboek.nl

Top