boeken die ertoe doen

Spirituele wegwijzer

Spirituele wegwijzer

Ivo Vielvoye, succesvol ondernemer op het gebied van tuinaanleg en visvijvers, kreeg twintig jaar geleden bezoek van twee geestverschijningen. Nuchter als hij was wilde Ivo eerst niets weten van de stemmen, die hem opdroegen in een serie van vier boeken de geheimen van de geestenwereld te openbaren aan het grote publiek. Zonder enige schrijfervaring maar voorzien van een grondige dosis scepsis ging Ivo uiteindelijk overstag: hij nam afscheid van zijn materialistische leefwijze en wijdde zich volledig aan de schrijverij, tot groot verdriet en verbazing van de mensen in zijn naaste omgeving. Voor het eerste boek, Bewustwording, verzorgde GigaBoek de uitgebreide tekstredactie, de opzet van een tweetal websites en de productie van de eerste oplage van 1000 exemplaren. Het omslagontwerp kwam uit de keuken van Studio Jan de Boer.

Het coverontwerp van Studio Jan de Boer

Het boek telt maar liefst 271 pagina’s op het formaat 15×22,5 cm. Voor extra cachet is het omslag voorzien van twee flappen. Exact op de afgesproken datum van 1 oktober 2015 was het boek overal verkrijgbaar, en dat terwijl vier weken daarvoor nog wijzigingen aan het omslag waren aangebracht!

Ivo Vielvoye …spiritueel leidsman…

Over de opzet van de boekenserie en de bedoelingen van Ivo is de tekst op de achterkant heel duidelijk:

Laat u door de auteur en twee oppergeesten meevoeren op een huiveringwekkende en ontwapenende ontdekkingstocht door het geestenrijk. Sinds mensenheugenis zijn kosmische wijsheden verborgen gebleven in symboliek en onbegrip. Dankzij het doorzettingsvermogen van de schrijver geeft de kosmos nu opening van zaken. De antwoorden kwamen pas toen hij voor een zware keuze werd geplaatst en zich bewust werd dat hij voor de grootste uitdaging van zijn leven stond. Als zakenman had hij al veel gepresteerd maar de geestenwereld confronteerde hem met een rationele beslissing: zakenman blijven of aan zijn negatieve karaktereigenschappen werken en het bewustwordingsproces aan te gaan om zodoende over de geheimen van de kosmos te mogen beschikken. Ivo koos voor het laatste en verliet het materialisme om zich op zijn charismatische taak van de kosmos te richten en beleefde in enkele jaren een onmenselijke identiteitscrisis die hij met hulp van de kosmos kon volhouden. Hij heeft de geestenwereld aan het woord gelaten en stelde zijn lichaam beschikbaar aan het Hogere om die de gelegenheid te geven, in een serie van vier boeken en enkele spreukenbundels, zijn geheimen en wensen kenbaar te maken. Het aangereikte materiaal vormt werkboeken voor uw zelfbewustwordingsproces en een spirituele wegwijzer voor uw eigen leven.

Kijk en luister hoe Ivo het zelf verwoordt:

 

 

 

projectfocus:
Efficiency, Flexibiliteit, Invoelvermogen, Taalvaardigheid
categorieën:
Conceptontwikkeling, Ghostwriting, Productie, Redactie, Tekstcontrole, Website

Related projects

Top