Vereniging Eetstoornis Net

 

VEN is een vereniging van mensen met een eetstoornis die op internet een ontmoetingsplek biedt aan deze mensen, hun vrienden en familieleden. De site biedt mogelijkheden om contacten te leggen met lotgenoten maar biedt ook informatie over anorexia en boulimia, zorginstellingen en zelfhulpgroepen. Daarnaast houdt de vereniging uitstapjes voor haar leden.

De vereniging heeft ruim 150 leden in zowel Nederland als Vlaanderen. Hun belangrijkste bindmiddel is de drukbezochte website (gemiddeld 200 bezoeken per dag). Het merendeel van deze bezoekers is uiteraard geen lid van de vereniging. Het hoge bezoekersaantal geeft echter wel aan dat er een grote behoefte is aan een ontmoetings- en informatieplek op internet voor mensen die met een eetstoornis kampen.

En keer per twee weken op woensdagavond van 21.00 tot 22.00 uur houdt VEN een themachatsessie op haar website. Daarbij wordt over een interessant onderwerp dat te maken heeft met eetstoornissen gediscussieerd. Daarnaast wordt er iedere avond vanaf een uur of acht druk gechat op de VEN-site.

Ook het zogeheten berichtenbord van VEN (forum) is erg populair.De site bestaat uit een openbaar gedeelte dat door iedereen kan worden bezocht en een deel dat alleen toegankelijk is voor leden. Op dit gedeelte staat de privacygevoelige informatie.

Op de site van VEN verschijnen met regelmaat ook gedichten van bezoekers. Een selectie daaruit is nu gebundeld onder de titel Vol Gevoelens.