De geest overwint - De Verzetsster Oost-AziŽ 1942 - 1945

ISBN 90-808999-1-7

Paperback, 287 p., 

prijs Ä 39,50
 

Zie de index voor de namen van alle gedecoreerden.

Bestelformulier

 

 

Met dit boek heeft auteur M. Spaans Azn. de eerste Dr. J.H. de Bruijnprijs gewonnen, ingesteld door het bestuur van De Stichting Ellen de Bruijn-ter Denge Memorial Fund  ter stimulering van de beoefening van genealogisch en heraldisch onderzoek met betrekking tot het voormalige Nederlandsch-IndiŽ.

De geest overwint geeft een goed inzicht in het door de Nederlandse regering na 1945 gevoerde decoratiebeleid. Daarbij is het van belang te weten, dat het reguliere archief van de Verzetster verdwenen is. De auteur heeft daarom moeten putten uit andere bronnen, zoals het archief van het ministerie van KoloniŽn en de kanselarij der Nederlandse Orden. Heel belangrijk is, dat de studie licht werpt op de verzetsdaden in Nederlandsch-IndiŽ. Nog steeds is de aandacht in Nederland vrijwel geheel gericht geweest op verzet in eigen land. Het verzet in het veraf gelegen Nederlandsch-IndiŽ heeft altijd een marginale positie ingenomen in het Nederlands historisch bewustzijn. Nadat Nederlandsch-IndiŽ zich na de Tweede Wereldoorlog als IndonesiŽ geheel uit het Koninkrijk der Nederlanden had losgemaakt, is het Indisch verzet zelfs geheel uit de belangstellingsfeer verdwenen.

Het boek biedt een overzicht van alle 471 gedecoreerden en de argumentatie voor hun onderscheiding.

Bestelformulier