Jan Stolze, kapitein-luitenant ter zee bij de Koloniale Marine 1795 - 1854, door PAKHAN

ISBN 978 90 8548 1539

€ 15,00
 

Bestelformulier

 

 

Jan Stolze (1795-1854) was een bijzonder man. Nauwelijks twintig jaar oud trok hij als marineofficier naar Nederlands-Indië, hij voerde het commando over meerdere oorlogsschepen, bestreed zeerovers en andere barbaren te vuur en te zwaard, en ontdekte uiteindelijk als eerste officiële hydrograaf een zeestraat die – als beloning – naar hem vernoemd werd.

In de liefde was de in Hoorn geboren en getogen Stolze minder gelukkig. Vijf keer stond hij voor het altaar. Zijn laatste huwelijk duurde krap anderhalf jaar: toen bezweek Jan Stolze tijdens de zoveelste aanval van malaria, een souvenir van zijn jarenlange verblijf in de Oost.

PAKHAN (pseudoniem voor Han Dehne) stuitte op de historische figuur Jan Stolze tijdens één van zijn genealogische speurtochten. Getrouwd met een nazaat van Stolze besloot Dehne het leven van de grote onbekende voorouder van zijn echtgenote in kaart te brengen en tevens een redelijk onbelicht gebleven stukje vaderlandse geschiedenis op te halen.

 

Bestelformulier

zie ook www.handehne.nl