Rimpelingen en Steekvlammen - B.N. Bachra

ISBN 90-75311-41-9

Paperback, 128 p., 
13,4 x 19,5 cm

13,95
incl. verzendkosten

Bestelformulier

 

 

De auteur is in 1926 te Amsterdam geboren en is het grootste gedeelte van zijn leven als gepromoveerd biochemicus werkzaam geweest. Daarnaast begon hij in 1979 een studie semitische talen en algemene taalwetenschap en  in 1999 promoveerde hij ook op dit gebied. Hij schreef vanaf het einde van de Tweede Wereldoorlog met tussenpozen gedichten. De bundel Rimpelingen en Steekvlammen bestaat uit twee delen. 'Tien Jaren van Terugkeer' werd bijna geheel geschreven in de eerste jaren na de Tweede Wereldoorlog en heeft betrekking op het verwerken van de gevolgen daarvan. 'Verlate Bloesems' dateert uit het midden van de jaren tachtig van de vorige eeuw en betreft problematiek die in deze periode speelde.

Bestelformulier