Regievoering in de praktijk - drs. ir. André van den Wildenberg  

ISBN 978 90 8548 1355

Paperback
€ 22,50   

Bestelformulier

 

Regievoering is actueel. In veel gevallen wordt regievoering ge-zien als de oplossing voor haperende outsourcing. De gedachte hierachter is dat de externe leverancier strak(ker) moet worden aangestuurd om de overeengekomen dienstverlening waar te maken. Om de organisatie van de informatievoorziening (IV) te optimaliseren is deze vorm van regie echter niet voldoende. Ook goede vraagarticulatie en projectmanagement zijn essen-tieel en moeten vanuit een centrale IV-autoriteit worden be-stuurd.

Dit boek vormt een praktisch handboek voor ondernemingen die hun organisatie van de IV willen optimaliseren. Dit vraagt om een heldere transparante strategie waar concrete, genormeerde resultaten worden benoemd. Deze resultaten moeten door de verschillende domeinen van de organisatie van de IV worden ge-realiseerd. Deze domeinen zijn vaak over verschillende bedrijfs-onderdelen verdeeld. Een centrale hiërarchische entiteit om de totale organisatie van de IV te leiden is derhalve niet reëel. Wel is het mogelijk (en nodig) om vanuit een integrale visie centrale sturing te geven aan de verschillende onderdelen van de organi-satie van de IV. Integrale regievoering is hiermee synoniem met IT-governance. Dit is het domein van de moderne CIO.

Dit boek reikt verschillende inzichten en hulpmiddelen aan om middels regievoering in bestuurlijke zin richting en sturing te geven aan de optimalisatie van de organisatie van de IV. Hier-toe wordt een strategisch framework uitgewerkt. Hoofdthema’s zijn informatiemanagement, projectmanagement en beheer. Per thema worden praktische, in de praktijk beproefde richtlijnen gegeven. Speciale aandacht wordt geschonken aan outsour-cing. De richtlijnen die hier worden gegeven zijn erop gericht om outsourcing succesvol te laten verlopen.

Om het boek handzaam te houden worden de verschillende onderwerpen niet te diep uitgewerkt.

Bestelformulier