Om het behoud van de rechtsstaat - Jan van de Geest

ISBN 90-8548 0108

Paperback,  
16 x 24 cm

20,00
incl. verzendkosten

Bestelformulier

Riooloverstorten vormen een sterk onderschat gevaar voor milieu en volksgezondheid. Dat is de conclusie van boer-in-ruste Jan van de Geest uit Nieuwlande. Jaren geleden ging hij op zoek naar de oorzaak van de ziekteverschijnselen bij zijn veestapel. Dankzij zijn niet aflatende doorzettingsvermogen ontdekte Van de Geest dat het lozen van rioolwater de grote boosdoener was. Maar hij kwam nog meer ongerijmdheden op het spoor. Wat te denken van fosfaatvrije wasmiddelen, die - anders dan 'we' altijd voorgekauwd kregen - juist de dood in de pot betekenen voor het natuurlijk leven in oppervlaktewater? Wat is de rol van de milieubeweging in deze en waarom drukken overheidsinstanties bij bosjes hun snor?

Bestelformulier