Onderprofessoren - Jan van der Meulen

ISBN 90-8548-0809

Paperback, 193 p., 
14x21 cm

€ 16,00

Bestelformulier

De auteur vertelt over zijn leven als onder-professor aan een Nederlandse universiteit. Zowel de mooie als de minder mooie kanten van het onderprofessorenberoep komen aan bod. Kernthema in het boek vormen vier achtereenvolgende reorganisaties binnen één faculteit die in twintig jaar tijd het beroep van onder-professor hebben doen kantelen. Vanaf het functioneren onder de positie van professor is de onderprofessor de laatste twintig jaar verworden tot een onderzoek-melkkoe waardoor het verzorgen van universitair onderwijs gedurig aan kwaliteit heeft ingeboet. Universitaire bestuurderen hebben ruimhartig aan het realiseren van deze kanteling bijgedragen, maar hebben inmiddels moeite uit te leggen wat het verschil is tussen de kwaliteit en inhoud van het onderwijs op universiteiten en hogescholen.

Iedereen die geinteresseerd is in het werken aan een universiteit zou dit boek moeten lezen, al was het maar om te weten hoe het nu echt toegaat…

Jan van der Meulen heeft 33 jaar als onderprofessor gewerkt en schrijft daarom uit eigen beleving.

 

Bestelformulier