De nieuwe dimensie - Frank Berkhout        

ISBN 90-8548-1577

Paperback 

prijs € 12,50
 

Bestelformulier

 

De nieuwe dimensie is de theorie achter, een genuanceerdere versie van, de wereldwijde bestseller The Secret.

Diep in het Amazone-regenwoud leeft de indianenstam Pirahã, een volk dat niet tot tien kan tellen. Als het gaat om tellen, kennen de Pirahã slechts woorden voor ‘één’ en ‘twee’. Alles wat daarboven zit duiden de indianen aan met hun woord voor ‘veel’. Zij kennen namelijk geen meervoud in hun taal. Een woord voor ‘getal’ hebben de Pirahã niet. Aanduidingen als ‘meerdere’, ‘iedere’ en  ‘verscheidene’ ook niet.

Hoe ongelooflijk ook, ze slagen er niet in om verder te tellen dan drie. Het zit er bij de Pirahã gewoon niet in, het is niet aangeleerd. De indianen kunnen werkelijk niet verder tellen dan drie. Een taal zonder getallen of meervouden maakt écht volledig getalblind.

De verbeeldingskracht van de huidige westerse generaties is ook gestuurd door de verhalen die men vertelde, lessen die men ons leerde. Ook ons eigen bevattingsvermogen van vandaag is gefundeerd op doorgegeven kennis. Overtuigingen van anderen zijn stapsgewijs onze eigen grenzen geworden. Meningen geleidelijk actualiteiten. Vragen wij ons wel eens af hoe compleet en finaal onze eigen wereld is? Dit boek laat je het antwoord zien, het laat je een realiteit zien die los staat van deze verhalen, los staat van geografische of historische gegevens. Een realiteit die los staat van conditioneringen, een realiteit die universeel en tijdloos is en antwoord geeft op de vraag: is het mogelijk om ons bevattingsvermogen uit te breiden?

 

Bestelformulier