Kloosterbalsem - Diony Frissen

Paperback, 303 p., 
15 x 22,5 cm

€ 16,50 + € 3,11
verzendkosten

Bestelformulier

 

Wie bepaalt of een mens gelukkig wordt? Daniel meent dat hij daarvoor zelf verantwoordelijk is. Hij neemt zichzelf en alles wat er om hem heen gebeurt, bewust de maat. Daarmee kiest hij niet voor de gemakkelijkste weg. In zijn dagelijkse werk merkt hij dat het niet eenvoudig is een goede balans te vinden tussen financiële belangen en persoonlijk welbevinden. Vaak hebben van buitenaf opgelegde eisen een verlammende invloed op de zelfontplooiing. Ook op relaties, die kunnen lijden onder onbehagen dat uit de werksfeer voortvloeit. Totdat er, misschien, een ontlading komt...
Neemt Daniel een definitief besluit? Het is onontkoombaar dat hij de vragen die hij zichzelf stelt een keer afdoend beantwoordt. Bewust breekt hij met het onaanvaardbare en kiest hij voor een verrassende zoektocht om innerlijke energie om te zetten in een nieuw levenspatroon.

Bestelformulier