Jezus volgen, kerk verlaten - Albert Issendorf

ISBN 90-8548-1066

Paperback, 106 p., 
13,4 x 19,5

€ 12,50

Bestelformulier

 

Dit boek bevat geen oproep om kerken te slopen, maar ook geen poging om de kerkelijke leer nieuw leven in te blazen. Er zijn al genoeg slopers en dit boek heeft zijn bestaan te danken aan de filosofie die zich onttrokken heeft aan de greep van de christelijke kerken.

Uitgaand van de huidige stand van zaken in de filosofie analyseert Albert Issendorf het ontstaan van sociale en ethische regels. Hij stelt vast dat die regels niet consequent nageleefd kunnen worden, omdat ze met elkaar in strijd zijn, maar ook dat ze niet consequent kunnen worden verworpen. Issendorf maakt een uitstapje naar de muziektheorie, omdat daar op micro-niveau hetzelfde probleem ligt - met de oplossing. Op een algemeen niveau blijkt die oplossing een verbluffende overeenkomst te vertonen met uitspraken van Jezus van Nazaret. Die oplossing is echter in strijd met de officiële leer van de christelijke kerken. De verklaring hiervoor is dat de christelijke leer van karakter veranderde toen ze buiten Israël werd uitgedragen.

Wat je na lezing met dit boek doet, moet je verder zelf uitmaken. Je vindt er leidraad noch houvast in. Er bestaat geen richtlijn die voor iedereen te volgen is en geen handvat dat je niet de diepte in kan sleuren. Of, zoals Krishnamurti het zei: ‘Waarheid is een land zonder paden.’ De invloed van deze Indiase guru op dit boek is onmiskenbaar. Maar uiteindelijk kiest Albert Issendorf toch voor Jezus van Nazaret, tenminste zoals hij hem ziet. Via www.issendorf.nl kun je verder in contact komen met hem en met andere lezers van dit boek.

 

Bestelformulier