Hansy de Maijer

 

De in 1921 in Amsterdam geboren Hansy de Maijer heeft haar hele leven geschreven. Ze was lange tijd werkzaam voor diverse regionale kranten. In de jaren zeventig schreef ze de teksten voor de succesvolle Heerhugowaardse cabaretgroep Tutti Frutti. De satirische toon en de gedurfde aanpak van gevoelige onderwerpen oogstten alom bewondering. Nog steeds doen actuele maatschappelijke kwesties haar naar de pen grijpen. Haar kritische en bij tijd en wijle filosofische colums en gedichten verschijnen in diverse huis-aan-huisbladen.

Ik heb het gezien