Halal leren bewegen - drs. Wouter Welker

ISBN 978 90 8548 1553

17,50
 

Bestelformulier

 

 

Wouter Welker is docent bewegings-onderwijs en cultureel antropoloog. Twee jaar heeft hij als docent bewegingsonderwijs op het Islamitisch College Amsterdam (ICA) gewerkt. Naar aanleiding van zijn bevindingen heeft hij de scriptie 'Halal leren bewegen' geschreven. Hij analyseert de opkomst van een nieuwe zuil, duidt de beleving van de Islam op het ICA en ontwikkelde een visie op islamitisch bewegingsonderwijs.

De gymles is voor islamitische scholen een punt waarop zij zich bij uitstek kunnen profileren op de identiteit. Want zowel in het bewegingsonderwijs als in de islamitische leer gaat het om het lichaam en om het omgaan met de ander. Tegelijkertijd kunnen buitenstaanders zich slecht een voorstelling maken van de gang van zaken op islamitische scholen. De wijze waarop bewegingsonderwijs gegeven wordt biedt het publiek handvatten uit de praktijk. Het gescheiden krijgen van gymles komt op het publiek over als ouderwets. Voor buitenstaanders verwordt de gymles hierdoor tot een maat voor integratie. Ik concludeer daarom dat integratie en identiteit elkaar tijdens de gymles ontmoeten.

 

Bestelformulier