De Grote Hoer en haar Beest - Kurt Goddyn

ISBN 90-8548-088-4

Paperback, 168x242 mm

298 pagina's             

€ 19,90 (nu met € 2,50 korting bij gebruik van e-mailcode!)

Bestelformulier

 

Waar komt de mens vandaan? Waarom leven we eigenlijk en wat zal de toekomst ons brengen? Vragen die de mens al altijd heeft beziggehouden. Meningen verschilden en deze geschillen werden soms bloedig beslecht. Verdraagzaamheid voor andersdenkenden werd in bepaalde periodes van de geschiedenis bezien als normaal, in andere periodes was deze verdraagzaamheid pure godslastering. Eén organisatie heeft zich de geschiedenis ingeschreven als onverdraagzaam als geen ander. Van de derde eeuw van onze jaartelling reeds kan er gesproken worden van een ware jacht op andersdenkenden. In de dertiende eeuw kreeg deze vervolging zelfs een naam: de inquisitie.                            De organisatie: de katholieke kerk.                                    Geen enkele andere organisatie heeft zoveel moeite gedaan om andersdenkenden de mond te snoeren. Voor niets deinsde ze terug, zelfs niet om dorpen, steden en zelfs ganse streken uit te moorden, tot huisdieren toe.           Maar al haar inspanningen ten spijt waren er toch nog steeds mensen die opstonden tegen deze dictatoriale manier van denken.                                                                       Eén van deze organisaties ontstond toen een rijke koopman uit Lyon, genaamd Pierre Valdes, of De Vaux, of Waldus (tot op de dag van vandaag kent niemand zijn echte naam). Met gevaar voor eigen leven stond hij op tegen de georganiseerde macht van het Vaticaan en vroeg enkele priesters de bijbel in het Provençaals te vertalen.                                           Een hoofdrol in het boek is weggelegd voor Lucius, die wordt belast met de opdracht om een rol perkamenten aan de paus aan te bieden. Deze rol bevat een uitleg over het bijbelboek Openbaring aan Johannes waar uitgelegd wordt dat de katholieke kerk het ‘Babylon de Grote’ is, de ‘Grote Hoer’, zoals beschreven in dit bijbelboek.                                       Naaste medewerkers van de paus vrezen voor de goede naam van de kerk en willen kost wat kost de perkamenten en Lucius te pakken krijgen.

Sommige stukken uit dit boek zijn letterlijk woord voor woord uit perkamenten gehaald die geschreven zijn door ooggetuigen uit de 12e eeuw.

De auteur, Kurt Goddyn, verslond als kind al karrevrachten boeken, vooral van Jules Verne, Max Brand, Tolkien en andere avonturenschrijvers. Voor De grote hoer en haar beest bracht hij maandenlang door in archieven om de historische context van het verhaal op orde te krijgen.

Bestelformulier