Een brok historie van de Schiedammer Jan Gordijn - Jan Gordijn

ISBN 90-75311-893

Paperback, 254 p., 
16 x 24 cm

€ 19,95
incl. verzendkosten

Aanbevelingsbrief gemeentearchivaris Laurens Priester

Bestelformulier

link naar homepage van Jan Gordijn:

 

Ik heb dit boek geschreven omdat ik vind, dat mijn generatie, bestaande uit kinderen van voor de tweede wereldoorlog en uit de vorige eeuw, een zeer interessante periode in de geschiedenis hebben meegemaakt. De meeste mensen hebben echter niets opgeschreven en hun belevenissen alleen maar in de familiekring verteld en dat vind ik jammer. Veel verhalen en gebeurtenissen gaan daardoor voor het nageslacht verloren.

In mijn boek neem ik u mee naar mijn jeugd, dat zich voornamelijk afspeelt in een arbeiderswijk in het oosten van Schiedam.

Daarna ga ik met u door mijn marinetijd vertel ik over mijn reis naar en mijn verblijf in Nederlands Nieuw Guinea.

Na zes jaar kom ik wederom in de burgermaatschappij terecht en ben ik achtereenvolgens werkzaam bij verschillende bedrijven. Door mijn inzet krijg ik steeds meer verantwoordelijkheid te dragen en klim ik steeds een stapje hoger op de maatschappelijke ladder. Er zijn ook veel ups en downs in deze periodes maar steeds kom ik er weer uit.

Ik neem u door middel van foto’s ook mee met een stadswandeling door “mijn” Schiedam.

Ik laat u tevens kennis maken met de wielersport in Schiedam in het algemeen, maar toch in het bijzonder met de problemen ondervonden bij de bouw van de Wielerbaan en de sluiting van deze baan.

Als laatste onderdeel geef ik u een klein overzicht uit onze stamboom: de familie Gordijn alias Deugt. Van stamoudvader Barent (1559) tot stamhouder Robin Gordijn (1991).

Aanbevelingsbrief gemeentearchivaris Priester

 

Bestelformulier