De wetenschappelijke Bijbel: leven na de dood bewezen, door Leon Peeters

ISBN 978 90 8548 1591

€ 15,00
 

Bestelformulier

 

Ik heb een boek geschreven waarin ik een leven na de dood bewijs. Dat bewijs ik op volgende wijze. Onze werkelijkheid is anders dan gedacht en is er eentje met God in de hoofdrol. Die andere, verborgen werkelijkheid kan ik bewijzen met voldoende kennis over de atoomwereld, het leven en de wereld. Ik zal bewijzen dat de atoomwerkelijkheid de realiteit faalt te verklaren. We moeten dan op zoek naar een andere werkelijkheid. Eenmaal die andere, verborgen werkelijkheid te hebben bewezen is het door heel gemakkelijk te redeneren dat een leven na de dood moet volgen. Voor de leek zal ik in mijn boek alles over het atoom vertellen. Op een revolutionaire wijze belicht ik het atoom.

 

Dus het atoomverhaal faalt vele natuur-verschijnselen te verklaren zal blijken in mijn boek. Dus het atoom faalt, dus moeten we zoeken naar een andere werkelijkheid en dat is een werkelijkheid met God in de hoofdrol. Het atoom faalt onder andere het volgende natuur-fenomeen te verklaren. Hoe kan een eicel zich perfect tot een baby vormen, als het enkel lukraak aan series atomen of moleculen, beter nog enzymmoleculen, rna of dna kan gaan hechten? Denk dan dat alleen atomen die tegen elkaar rusten aaneen kunnen hechten. De eicel is een verzameling atomen, dat eigenlijk aan-eengeclusterde ‘’bolletjes”, of moleculen zouden zijn. Wat je moet weten is dat atomen aaneen kunnen hechten en dat een reeks atomen een molecuul heet. Dus de eicel bestaat uit een cluster atomen of moleculen, dus eigenlijk bestaat die enkel uit atoombolletjes, bolletjes, want atomen moeten vormen hebben. Die enzymen zijn ook opgebouwd uit atoombolletjes die  elkaar raken en de eicel raken, maar dan zou en per toeval een baby’tje gevormd worden, als de atoomwerkelijkheid waar zou zijn, omdat de eicel alleen lukraak met andere atoom-bolletjes, waartegen die rust, kan hechten. Dus alleen de atomen aan de buitenzijde van de eicel kunnen met de enzymatomen, waardoor het wordt omringd, hechten en dan kan er alleen in het allergrootste toeval een baby ontstaan. En hoe kan een plant uit de grond groeien, als die bestaat uit een opstapeling van atomen, of clusters atomen, dus moleculen? Hoe stapelen die atomen zich op? Beide natuurfenomenen kunnen we in gedachten simuleren. Het zal blijken dat de atoomwerkelijkheid beide natuur-verschijnselen niet kan verklaren. We moeten op zoek naar een andere waarheid. Ik verklaar alles in mijn boek. Die baby kan niet ontstaan door autonome dus zelfbesturende atoomprocessen? Celdelingen, genen, atomen, moleculen en pla-centa’s zullen aan de orde komen, ik verklaar alles en zal alles daarover vertellen. Mijn boek opent de poorten van het eeuwige leven. God kan en doet meer dan men denkt.

 

Dus de eicel kan onmogelijk toevallig een per-fect levend baby'tje vormen. Er moet gezocht worden naar een andere werkelijkheid, anders dan de atoomwerkelijkheid. Die werkelijkheid verklaar ik in mijn boek. Eenmaal die nieuwe werkelijkheid begrepen te hebben is het door heel gemakkelijk door te redeneren een leven na de dood af te leiden. Begrijpen is beter dan geloven. Ik sla met woorden en ik sla hard!

 

Bestelformulier