Ik wil blijven leven - het levensverhaal van Geertje Brakel, opgetekend door Hanneke Dijkman

ISBN 978-90-8548-1379

€ 16,00

Bestelformulier

Geertje Brakel:                                                      een bijzondere vrouw en vooral een unieke patiënt

Toen Geertje begin jaren tachtig voor de eerste keer haar uitgezaaide eierstokkanker zelf onder controle had gekregen, maakte zij haar artsen duidelijk dat ze zelf de regie wilde houden over haar behandeling. Als bij onderzoek de tumorresten weer groter werden of zij klachten kreeg, had Geertje, met haar tomeloze overlevingsdrift, zelf al beslist wat er met haar psyche, haar lichaam, haar dieet, haar relaties of levens-situatie moest gebeuren om de tumoren in haar buik weer onder controle te krijgen. Als dat dan niet of onvoldoende lukte, gaf zij de dokters toestemming om via een operatie of - uiteindelijk toch - met chemo-therapie een handje te helpen.

Volgens oncologisch-gynaecoloog Hans J.A. van Wijnen sta je bij patiënten met tumorrecidieven vaak al snel met de rug tegen de muur. ‘Een patiënt als Geertje kan je leren, door goed naar haar te luisteren en niet op je conventioneel-geneeskundige strepen te gaan staan, dat er - helaas veel te zelden - mensen zijn die mogelijkheden in zich hebben om tumor-recidieven of -progressie zelf te attaqueren. Ik vraag mij af of je dit ‘spontane tumorregressie kunt noemen. Geertje zei zelf dat zij haar kanker bestreed door te willen leven en haar ziek-zijn niet te accepteren. Daar stelde zij voortdurend en zeer energiek haar hele leven op in en wist daardoor meer dan vijfentwintig jaar langer van haar leven te genieten.’

Voor ieder die geconfronteerd wordt met kanker of er  - al dan niet professioneel - nauw bij betrokken wordt, kan dit door Hanneke Dijkman opgetekende levens-verhaal van Geertje Brakel inspirerend werken.

‘Geertje was uniek, omdat zij tussen 1978 en 2005 bij herhaling de bij haar steeds opnieuw terugkomende en uitzaaiende eierstokkanker met haar buitengewone geestkracht en met aanpassingen in haar levensstijl een halt wist toe te roepen.’

Bestelformulier