Christiaan en de riem - Joop Sanner

ISBN 978 90 8548 1836

Paperback,          
prijs € 15.00
Bestelformulier

Lees ook de verhalen-bundel van Joop Sanner:

De zandruiter van Gelria en andere verhalen.

bezoek ook eens de website van de auteur: www.joopsanner.nl

In 1970 werd het Haringvliet afgesloten en kwam er een eind aan de unieke zoetwatergetijden-delta van de Biesbosch. De situatie tijdens de daaraan voorafgaande jaren vormt het decor voor Christiaan en de riem. Er is op een speelse manier met het historische perspectief omgegaan. Daarom heet het waterrijke gebied in het boek ‘het Grote Waardland’. Ook andere namen werden bewerkt en de voorkomende mensen zijn fictief. Toegevoegd zijn fantasierijke elementen, die misschien alleen in jongensdromen voorkomen.

Het begint alledaags, met het weglopen van een jongetje bij een vakantieboerderij. Maar al snel gebeuren er allerlei wonderlijke dingen en vervaagt de grens tussen fantasie en werkelijkheid. De jongen krijgt door een ongelukkige gebeurtenis de gedaante van een oude man. Hij weet in het Grote Waardland te overleven dankzij een magische riem en het gezelschap van een kraai. Hij leert de diverse aspecten van het waterlandschap en de mensen die er wonen en werken beter kennen en waarderen.

Na een tijd gezworven te hebben, komt hij te­recht op een eiland, waar een geďsoleerde gemeenschap verblijft en vreemde dingen gebeuren.

Aan het eind kijkt een aanstaande vader terug hoe hij zijn weg heeft gevonden en wat er van de omge­ving waarin hij is opgegroeid geworden is.

Een boek dat verslag doet van wonderlijke belevenissen en een manier van leven waarvan moderne mensen zich nog nauwelijks een voorstelling kunnen maken. Tegelijkertijd prikkelt het de fantasie van de lezer. Maar het wil vooral jong čn oud veel leesplezier verschaffen.

Bestelformulier