Iedereen is Barcelona! - Cheno Bukdul        

ISBN 90-8548-0566

Paperback, 212 p., 

prijs € 17,50
 

Bestelformulier

Iedereen is Barcelona! is een alomvattende roman die op harde, vaak spottende en grappige wijze een kritisch beeld geeft van de wereld van een twintigjarige student. Deze hoofdpersoon, Paul, heeft moeite te overleven in de gefragmenteerde, oppervlakkige tegenwoordige tijd. Zijn diepgaande twijfel aan het bestaan kan hij onmogelijk ontkennen, toch denkt hij ‘het’ allemaal te weten en probeert hij hier zelfs een boek over te schrijven. Tegelijkertijd heeft hij angsten en problemen als iedereen die nu leeft en opgroeit.

           Zijn gave om de dingen te zien door de ogen van een schrijver boezemt hem echter nog angst in. Hij doet er dan ook alles aan om het kwijt te raken. Zuipen, vluchtige sex en goedkoop verlangen: zelfverloochening geeft zin aan zijn bestaan. Zijn onuitstaanbare scepsis tegenover andere ‘denkers’ en negatieve visie op de mens weerhoudt hem er niet van zich te begeven in een zeer hechte, besloten sociale kring, waar hij zich bijna zo afhankelijk  als een kind tegenover opstelt: ,,Met mij zal het nooit meer goed komen, in gezelschap ben ik alleen, maar alleen zijnd wil ik gezelschap.’’

Het meest schrijnend komt deze paradox naar voren in zijn relatie met Wouter, zijn boezemvriend en aartsvijand, zijn alter ego en zijn ontkenning, zijn hersenspinsel en levensecht bewijs van bestaan. Met Wouter in zijn leven zal hij nooit werkelijk los kunnen komen van zichzelf, en zal hij zijn ‘existentiële twijfels’ nimmer vanaf een afstand kunnen bekijken. Toch blijft Paul vol overtuiging op alle mogelijke manieren, tegen beter weten in, strijden voor wat hij als essentiële zaken van het leven beschouwd: de liefde, de vrije geest en de waarheid.

In Barcelona lijkt voor Paul alles samen te komen. Hier lijkt de plek te liggen waar iedereen vindt waarnaar hij op zoek is, waar alle dromen vervult worden. Zijn vrienden vinden het leven er mooi, maar Paul vindt na een dramatische zoektocht niets dan desillusie. Barcelona blijkt een plek als alle anderen op de wereld te zijn. Wanhopig zet hij zichzelf voor het blok: ‘…ik, en daar gaat het om, moet mijzelf gaan afvragen of ik wil leven of dat ik mijzelf ga offeren. Ontsnappen kan ik toch niet, ik moet eraan geloven, geloven dat het allemaal wel meevalt. Nooit meer zal ik relativeren, ik ben in een andere wereld nu, zo gemakkelijk gaat dat.’

Wanneer hij dan uiteindelijk denkt te moeten kiezen – zijn leven een definitieve richting op moet duwen – besluit hij datgene te worden wat hij het meeste haat: een journalist die samenwoont met een anti-globalistische vrouw. Overtuigd dat hij niet is wie hij is, volhardt Paul in deze zelfontkenning. Een intieme briefcorrespondentie met Wouter blijft dan ook bestaan. Maar ook in dit nieuwe leven blijkt hij continu weg te glijden van wat hij nodig heeft – ook al zweert hij het af. Het is pas als Paul een echte, radicale onomkeerbare keuze maakt waar oprechte heldenmoed (en tegelijkertijd ultieme lafheid) voor nodig is dat de vicieuze cirkel van zijn problemen, van zijn eigen leven en van dat van iedereen die hij ooit gekend heeft, van zijn boek en zijn levensbeschrijving, als vanzelf oplossen.

Iedereen is Barcelona! biedt een zinnenprikkelend relaas voor iedereen: atheïst en vrome, romanticus en realist, cynist, hedonist, student, intellectueel, vader, moeder, en kind.

 Bestelformulier