Af en toe een bui - Anneke van der Meer-van Beveren

ISBN 90-75311-62-1

Paperback, 257 p., 
16,8 x 24,2 cm

Ä 17,50
 

Bestelformulier

 

 

'Als je gezegend bent met een stel gezonde kinderen, hoe zou je dan kunnen begrijpen wat het is om een verstandelijk gehandicapt kind op te voeden?

Sterk moest ik zijn, zo hield ik mij lange tijd voor. Liever leed ik in stilte dan mijn omgeving deelgenoot te maken van mijn hoop, wanhoop, verdriet, woede en twijfels.

Jordiís uithuisplaatsing onderging ik als een rouwproces. Ik stuitte op een muur van onbegrip. Bij mijn familie, maar ook bij verzorgers die tijdens de opleiding de positie van de ouders hadden gemist.

Dit boek wil - al is het maar een klein beetje - bijdragen aan wederzijds respect en waardering voor mensen die leven of werken met verstandelijk gehandicapten. Het schrijven ervan heeft mij in ieder geval enorm geholpen.'

 Anneke

Aankondiging in Raakpunt.

Bestelformulier