Het adviesbureau - Joop Houtzager

ISBN 97890 8548 2420, 293 pag.

€ 19,95


 

Bestelformulier via www.1boek.nl                           € 1,80 verzendkosten

Bestelformulier via www.gigaboekshop.nl              € 3 verzendkosten

 

De auteur van dit boek beschrijft zijn levensgeschiedenis en doet uitvoerig verslag van de belevenissen op het adviesbureau, waar hij in het jaar 1937 zijn intrede deed. Wat volgt is een boeiend relaas van het wel en wee van de auteur met zijn collega’s en is tevens een nostal-gische herkenning van zeven decennia geschiedenis: de moeizame jaren twintig, de vrolijke dertiger jaren, de inktzwarte oorlogsjaren, en de wederopbouw en bloei van Nederland.

Het Adviesbureau zou uitgroeien van een woonkamerbedrijf tot het grootste van Europa.