Reiskorrels en trektranen - Han le Nobel

ISBN 978 90 8548 2413

paperback - 205 p. met kleurenfoto's - € 19,90
 

Bestelformulier

Een jonge arts wordt in het kader van ont-wikkelingshulp uitgezonden naar het juist onafhankelijk geworden Centraal-Afrikaanse Zambia. Het werken in de bush onder moeilijke omstandigheden, het land en het volk maken een grote indruk op hem.

Tijdens zijn loopbaan in eigen land denkt hij vaak met weemoed terug aan deze jaren. Ooit hoopt hij nog eens terug te kunnen keren.

Tegen het einde van zijn carrière krijgt hij kansen om in een groot aantal derdewereld-landen missies en projecten te doen. Ondertussen wordt zijn verlangen om terug te keren naar Zambia steeds dwingender. Hij gaat terug naar het dorp Lundazi waar het ooit alle-maal begon en besluit om er een project voor weduwen en wezen op te zetten.

Han le Nobel is sociaal geneeskundige en tropenarts, gepromoveerd op een onderwerp uit zijn tijd in Zambia. Hij beschrijft in 48 autobiogra-fische verhalen een aantal grappige, tragische, risicovolle, afschuwelijke en vertederende ervaringen die hij tijdens zijn reizen heeft opgedaan en die met elkaar hem de weg hebben gewezen om terug te gaan in de tijd. Hij komt daarbij tot vaak onverbloemde kritiek op situaties in eigen land.

De gehele opbrengst van dit boek komt ten goede van het project voor weeskinderen dat Han le Nobel in Lundazi van de grond heeft getild.

 

Bestelformulier

 

Lees nu ook de 'bijbehorende' dichtbundel van Han: Hello, big man!