Onmacht of taboe? - Sonia Malik

ISBN 97890-8548-3281

      15,95

Bestelformulier

 

 

Onmacht of taboe? is een liefdesroman over Adil en Malika, die geboren en getogen zijn in Nederland, maar wier ouders uit Pakistan komen en de Pakistaanse cultuur als heilig ervaren, evenals de Islam. Naarmate Adil en Malika ouder worden ontdekken ze dat de Islam alleen daar van toepassing is waar het hun vader en moeder uitkomt. De oudere generatie is meer cultureel gericht dan Islamitisch, waardoor grote onenigheden ontstaan.

Adil komt voor een dilemma te staan: kiest hij voor zijn ouders, die hem opgevoed hebben en het beste met hem voorhebben? Of kiest hij voor Malika, de liefde van zijn leven? Wat zijn besluit ook is, verliezen doet hij in beide gevallen!

 

Bestelformulier 

Lees van Sonia ook Kiran!