Naar de natuur getekend - Jan van Riemsdijk

ISBN 978-90-8548-1263

Paperback,      
13,4 x 19,5

€ 12,50

Bestelformulier    

 

Dr J. van Riemsdijk (1931) probeert in dit geschrift om, vijfentwintig jaar na de feitelijke opheffing van de Rijksakademie van Beeldende Kunsten, in 1981, vanuit zijn persoonlijke ervaringen en belevingen een beeld te schetsen van de klimaatveranderingen die zich, voorafgaande aan deze opheffing, binnen het kunstzinnige en culturele leven van Nederland hebben voltrokken. Als algemeen secretaris van de Raad voor de Kunst maakt hij eerst, in 1968, het aanvankelijk speelse en blijmoedige begin van onze ‘culturele revolutie’ mee, om later, dan als hoogleraar-directeur van de Rijksakademie, betrokken te raken in de zinloze vernietiging van het laatste, en grootste, onderwijsinstituut waarbinnen het klassieke verleden zich nog verweerde tegen een omwenteling die zijn feestelijke en positieve karakter, naar het oordeel van de auteur, allang weer had verloren.

 

Bestelformulier

Lees ook het tweede boek van deze auteur:        Wording