De nakomelingen van Mutsart - Mutsaerts - Mutsaers - Musters en andere hieraan verwante families

                                        1270 - 2000                    door J.C.F. van Osch

familiewapen Mutsaers

ISBN 90-75311-036

Hardback, gebonden  592 p.  16,5x24 cm          

Het boek is gedrukt op prachtig 135 grams houtvrij wit papier, in kunstleer gebonden en voorzien van een met goudfolie bedrukt omslag ťn een leeslintje. 

Prijs Ä 45,00
incl. BTW, inclusief verzendkosten

Namenindex

Persoonsregister (uitgebreid)

Bestelformulier

 

'Övier karren clot torff, vier karren bleckelingh, item een mijttje geclieft hout ende spaenders, noch een mijttje mutsaerts van ontrent een hondert vijffentwintich, item alnoch een lap swart laecken van ontrent veerthien ŗ vijffthien ell'. GaT R372-42,16-7-1671.

Gedeelte uit een akte, daterend van 1671

Een mijttje mutsaerts kennen we tegenwoordig niet meer als een stapel takkenbossen. Wel is nog het woord mutsaerts als familienaam bekend. In dit onderzoek staat deze familienaam centraal.

In dit boek heb ik niet alleen alle personen met de naam Mutsaer(t)s gezocht en onderzocht, maar ook de personen met de hiervan afgeleide familienamen. Waar aansluiting op de genealogieŽn bestond, heb ik deze familienamen opgenomen. Dit zijn de namen: Mussert, Musters, Mustert, Mudtsart, Mutsaard, Mutsaerds,  Mutsers, Mutserts, Vermutsert en nog enkele andere hierop gelijkende familienamen. Tevens heb ik enkele verrassende genealogische feiten weergegeven, zoals de verandering van familienaam van Leijten via Smolders naar Mutsaerts en van Vermutsert naar Mutsaer, enz.

Het boek bestaat uit vier afzonderlijke genealogieŽn te weten: A. Meeus Mutsart, een genealogische compilatie en aangevuld met gegevens verkregen uit eigen onderzoek, B. Laureyns Mutsaerts, C. Hessel Snabbe en D. Jacobus Vermutsert.

De grens voor vermelding in dit boek ligt bij de geboorte van de kinderen van de aangetrouwde Mutsaer(t)s vrouw. Dit betekent dat bijvoorbeeld bij het gezin Jan van Osch en Annie Mutsaerts de vermelding stopt met de naam, geboorteplaats en -datum van de kinderen uit het gezin.

De weergaven van de genealogische rangschikking is als volgt te lezen: de vier voornoemde genealogieŽn met de hoofdletters A, B, C en D, de generaties binnen die genealogieŽn met Romeinse cijfers. Binnen deze generaties is weer een volgorde aangegeven in kleine letters, a t/m z, aa t/m az, ba t/m bz, ca t/m cz, enz. en tot slot zijn hierin de kinderen aangegeven met een cijfervolgorde.  Zo betekent B-XXIV-ch-4, de tweede generatie (B-), de 24e generatie (XXIV), de volgorde ch, en het 4e kind in deze generatie volgorde. De start bij het zoeken naar personen zal daarom altijd moeten zijn bij de index achterin het boek.

Het boek is in hoofdzaak samengesteld uit archiefgegevens. In zijn algemeenheid zijn deze gegevens te verdelen in drie rubrieken, te weten:

a.       Gegevens van vůůr 1600, in hoofdzaak van akten uit het oud rechterlijk archief (ORA). Tot de oude rechterlijke archieven behoren de schepenprotocollen (R) en notariŽle akten (N). Het gemeente-archief van Tilburg, een van de betere archieven in Nederland, bezit de zogenaamde 'Collectie Van Dijk', geheten naar de oud-archiefmedewerker Jos van Dijk. Deze heeft alle akten, zowel de rechtelijke als de notariŽle akten, geÔnventariseerd en in kaart gebracht. Dit monnikenwerk is een fantastische vereenvoudiging voor het werk van de amateur genealoog.

b.      Doop- trouw- en begraafboeken (DTB), beschikbaar vanaf ongeveer het jaar 1600.

c.       Burgerlijke Stand (BS) vanaf 1811. Geboorten en huwelijken t/m 1902, overlijden meestal t/m 1912.

De meer recente gegevens uit archieven zijn alleen beschikbaar via het bevolkingsregister, maar deze blijken niet altijd betrouwbaar. De meeste informatie van nŠ 1902 heb ik dan ook verkregen van de geÔnteresseerde nazaten, die ik veel dank verschuldigd ben. Echter, de nauwkeurigheid, volledigheid  en leesbaarheid van deze gegevens waren sterk afhankelijk van de betrokkenheid van de inzender. Ik kan daarom niet instaan voor de juistheid ervan. Ook de gegevens vermeld op de overlijdensberichten en bidprentjes waarvan ik gebruik heb gemaakt, zijn vaak onvoldoende toegesneden op de genealogie, waardoor ten aanzien van plaats en datum van overlijden onjuistheden kunnen zijn ontstaan.

Oorsprong van de familienaam

Waar vindt de familie zijn oorsprong, hoe is de naam Mutsaer(t)s ontstaan en hoe liggen de onderlinge verbanden tussen de leden van deze zeer uitgebreide stam?

Het in onbruik geraakte woord mutsaard of mutserd betekent takkenbundel. Het werd ook als verzamelnaam gebruikt, in het bijzonder als aanduiding voor het hout waarmee het vuur gestookt werd om iemand levend te verbranden oftewel de brandstapel. De uitdrukking Het riekt naar de mutsaard betekende dan ook weinig goeds. Wanneer deze uitdrukking gebruikt werd, verdacht men iemand van ketterij.

Ook in de Romeinse tijd werd het woord mutsaard gebruikt. Een mutsaard was verantwoordelijk voor de veiligheid van de keizer. Hij was diegene die voor een optocht van de keizer uitliep en de opdringende menigte wegjoeg, waarbij hij takkenbossen gebruikte.

Zeker in relatie tot de wat ongunstige betekenis van het woord mutsaard zou het bevredigend zijn geweest te ontdekken dat de Mutsaer(t)s afstammelingen zijn van de dappere ridder Lisois de Monasterie, die in het jaar 1069 de Engels rivier de Aire overstak om hele legers naar de vergetelheid te vechten, maar dit is helaas weinig aannemelijk, aangezien de naam, zoals het woord, duidelijk zijn oorsprong vindt in de lage landen.

Ik had gehoopt in dit onderzoek een bewijsbare afstamming te vinden van onze tot nu toe oudst bekende voorvader Laureyns Mutsaerts, geboren in 1370 en stamvader in mijn vorige onderzoek, maar helaas ben ik daar niet in geslaagd. De meest waarschijnlijke oudst bekende voorvader is Meeus Mutsart, geboren rond 1270. Deze optie is daarom als genealogie opgenomen in dit boek. Een van zijn zoons is Arnt (Arnold) Mutsart, schepen van St. Michielsgestel en 's-Hertogenbosch (zie zegel). Een dergelijke afstammingslijn is ook op te zetten met Gooswijn Mutsart die overleden is vůůr 1367 en dus in dezelfde tijd leefde. Hij woonde in Boxtel. In 1325 is er sprake van een Johannes Mutsart uit Tienen, een plaats tussen Luik en Brussel, en in 1368 van een Musaerts uit Turnhout.

Bestelformulier