Saboteur Partizaan Stoottroeper - H.W. Korsten

ISBN 90-75311-818

Paperback, 257 p., 
16 x 24 cm

Ä 22,50
 

Bestelformulier

Saboteur Partizaan Stoottroeper is het levensverhaal van mijn broer Bart, die op 15 augustus 1947 tijdens de eerste politionele actie in IndonesiŽ sneuvelde. Het dagboek is een eerbetoon aan hem en zijn omgekomen medestrijders, aan zijn familie, zijn vroegere kameraden en vrienden in het verzet, en aan de Stoottroepers die hem gekend hebben.

Het verhaal stoelt op ware gebeurtenissen, voor zover mogelijk nog door hem zelf verteld, later aangevuld met informatie uit zijn brieven en getuigenissen van andere betrokkenen. Ook heb ik algemene documentatie geraadpleegd. Zoveel jaren na dato reken ik op het begrip van de lezer voor eventuele afwijkingen in genoemde plaatsen, data en namen. In sommige gevallen bleken de feiten niet voor 100 procent te achterhalen.

Bart werd gedreven door idealisme, vrijheidsdrang en streven naar gerechtigheid. Hopelijk helpt Saboteur Partizaan Stoottroeper de herinnering aan hem levendig te houden.

H.W. Korsten

 

Bestelformulier