De weg van Inanna - Marijke Baken

15 x 23 cm

25,00
 

Bestelformulier

 

 

De mythe van Inanna werd gevonden op kleitabletten en is afkomstig uit het vroegere Soemeri, de bakermat van onze westerse beschaving. Centraal in Inanna's levensweg staat haar afdaling naar de  onderwereld en haar terugkeer, anders dan voorheen. Dit oude verhaal, dat een plaats verdient naast andere grote teksten uit ons spiritueel erfgoed, reveleert wat ooit wezenlijk tot het vrouwelijke behoorde maar ondertussen verbannen wijsheid is geworden. Doorheen de symboliek van dit gelaagde verhaal worden we meegevoerd in de diepte van Inanna's afdaling. Vandaaruit kan de tocht verdergaan naar verloren gegane sporen van het vrouwelijke. Bronnen uit vroegere beschavingen worden aangegrepen om een licht te werpen op de diepste lagen van de psyche en de duistere zones van het lichaam. Uit verschillende mythes, uit beeldende kunst en uit literatuur worden aspecten gelicht die ons dieper kunnen laten doordringen in het mysterie van de transformatie. Op deze boeiende reis worden fragmenten van het vrouwelijke ontsluierd die, ontdaan van hun patriarchale conditionering, een krachtige begeleiding kunnen worden bij een uitdieping van het eigen bestaan.

Marijke Baken (1953) is licentiaat godsdienst-wetenschappen. Na een loopbaan van achttien jaar in het secundair onderwijs, begeleidt ze nu vormingswerk bij volwassenen. Ze wordt al geruime tijd geboeid door vrouwelijke spiritualiteit en ontwikkelde vandaaruit een lessencylcus 'Vrouwensporen'.

Bestelformulier