Einde der Tijden... of... een Nieuw Begin? - bijeengelezen door Lely Merlet

ISBN 978 90 8548 1744

€ 15,00
 

Bestelformulier

 

 

Einde der Tijden… of… een Nieuw Begin…

Wij allen zitten bewust of onbewust reeds in de overgangsfase naar een Nieuw Begin…

Oude normen en waarden beginnen weg te vallen… En nieuwe waarden komen daarvoor in de plaats.

Dit boek is een zoektocht naar de waarheid en gerechtigheid omtrent de Liefde…

Door de Bijbelboeken die  gevonden zijn in 1945 in een kruik in de grond bij Nag Hammadi in Egypte,  gaan we zien welke waarheid ons lange tijd onthouden is…!

Als de vrouw niet van de man afgescheiden was,    Zou ze niet samen met de man sterven.               Zijn scheiding werd het begin van de dood.            Om deze reden kwam CHRISTUS,                   Opdat Hij de scheiding zou kunnen herstellen,       Die er vanaf het begin was,                                   En de twee opnieuw verenigen;                              En opdat Hij leven zou geven aan hen,                  Die gestorven zijn ten gevolge van de scheiding,      En ze verenigen.                                                  (Uit het Evangelie van Philippus, vers 78)              (Nag Hammadi)

De reden dat Christus 2000 jaar geleden gekruisigd werd, was omdat hij de normen en waarden in zijn tijd doorbrak. Hij durfde uit te komen voor de Waarheid, die Hij vanuit zijn diepste innerlijk wist… Christus leefde vanuit zijn inwonende GEEST…

In de komende tijd zullen wij allen ons bewust worden van onze inwonende Geest.

En  gaan ook wij  vanuit ons diepste innerlijk, vanuit onze Geest  leven en handelen.

Er zal dan  een oprechte samenleving ontstaan, op weg naar een duizendjarig vrederijk, dat ons voorspeld is in de Bijbel…

Bestelformulier