Betraande bevrijding - Han le Nobel

ISBN 978 90 8548 3250

paperback - 245 p. - € 19,90
 

Bestelformulier

In ‘Betraande bevrijding’ geeft vluchtelingenwerker Han le Nobel vanuit zijn langjarige ervaring - zowel in verre vluchtelingenkampen als in Nederlandse asielzoekerscentra - met een inspirerende betrokkenheid een ontnuchterend beeld van de Nederlandse vluchtelingenindustrie en het huidige, naar zijn mening verkilde asielbeleid. Hij signaleert tot in de finesses een toenemende ontmenselijking, waarbij de politieke macht slechts in getallen denkt en afnemend respect toont voor medemensen die na soms onvoorstelbare beproevingen tijdens een geknakt leven toch nog hopen op een normaal welkom en een veiliger toekomst.

Aan de hand van dertig schokkende levensverhalen van willekeurig gekozen vrouwelijke asielzoekers wordt gewezen op zijns inziens misstanden en manco’s in het huidige asielbeleid. Hieruit destilleert hij een groot aantal gemakkelijk realiseerbare aanbevelingen die noch tot verhoogde kosten, noch tot meer immigranten leiden. Ze leiden echter wél tot meer humane procedures en mogelijk tot meer respect, waarbij asielzoekers veeleer als asielgasten zouden moeten worden beschouwd.

 

Han le Nobel is tropenarts/sociaal-geneeskundige/projectbegeleider/-juridisch vluchtelingenwerker. Hij heeft een speciaal zwak voor Centraal Afrika. In Zambia runt hij drie kleine eigen humanitaire projecten, de weg daartoe eerder als beschreven in zijn ‘Reiskorrels en trektranen’ (GigaBoek, 2009). In Nederland is hij actief als vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk Nederland. Mede met de opbrengst en slipstream van zijn boeken financiert hij zijn projecten.

 

Bestelformulier

 

Lees nu ook de dichtbundel van Han: Hello, big man!

of Reiskorrels en trektranen