Bestaat God? Handleiding voor ongelovigen - V.L. Wetik

ISBN 978 90 8548 1430

€ 20,00
 

Bestelformulier

 

 

Wat valt er over het al of niet bestaan van God te zeggen? Boekenkasten zijn erover vol geschreven. Dat geeft al aan dat er in feite weinig over hem, met wat wij dan noemen ‘zekerheid’, kan worden vastgesteld. Zodra het over God gaat, krijgen veel mensen dan ook een wat onbehaaglijk gevoel. Ze betreden een terrein waar ze weinig greep op hebben en voelen zich daardoor onzeker. Of je nu zegt: ‘God bestaat niet’, ‘Ik weet niet of hij bestaat’ of  ‘Ik geloof wel dat er iets is’, ergens blijft er toch iets onbevredigends over. Daarbij komt dat je niet echt om God heen kunt, omdat onze maatschappij doortrokken is van zaken die verband houden met God, respct. de bijbel.

Atheïsten, agnosten, ietsisten, opgelet! In dit boekje wordt besproken wat er logischerwijs over zoiets ongrijpbaars als ‘God’ te zeggen valt. (Voor gelovigen, van welke snit dan ook, past in zekere zin een waarschuwing: de schrijver bewandelt af en toe ongebaande wegen.) Ook in deze beschouwing geen definitieve oplossing, het raadsel als zodanig blijkt alleen maar groter te worden. Wel staat erin wat wij niet weten, waar de grens ligt van ons kennen. En dat gezegd zijnde kun je misschien toch iets leren ‘aanvoelen’ van wat de God zoals hij in de bijbel voorkomt, ons te zeggen heeft. 

De auteur

Hoe zit het samenstel van dingen waarin wij leven, met al het menselijke wel en wee, nu eigenlijk in elkaar? Door deze vraag is de auteur, vanaf het begin van zijn leven als volwassene, geboeid geweest. Vanuit een hogere beroepsopleiding heeft hij zich in de loop van zijn leven op amateurniveau beziggehouden met geschiedenis, theologie, psychologie en natuurkunde. Combinatie van deze disciplines heeft geleid tot de conclusies, die in dit boekje zijn neergelegd.

 

Bestelformulier