200 Jaar later - Victor A.C. Remouchamps

ISBN 978-90-8548-3366

818 pagina's!

 € 32,95
 

Bestelformulier

 

Napoleon wordt vaak afgeschilderd als een agressieve, op buit beluste dictator. Rusland daarentegen als het argeloze slachtoffer van de expansiedrift van de Keizer. Het sprookje dat de Russen tot vandaag aan toe vertellen over het ‘agressieve’ Westen dat het arme vredelievende Rusland in een moment van zwakte zou willen aanvallen is flagrant in strijd met de feiten. In 1812 had Rusland wel degelijk agressieve bedoelingen.

Eén van de plannen van de Russische minister van oorlog was om de troepen van Napoleon aan te vallen voordat ze zich zouden kunnen ontplooien, vervolgens het hertogdom Warschau te ‘bevrijden’ en daarna aansluiting te zoeken met de Pruisen. Uiteindelijk heeft de Russische legerleiding in 1812 geen gebruik kunnen maken van de overweldigende overmacht aan troepen die het had. In vrijwel alle confrontaties heeft Rusland aan het kortste eind getrokken. Ondanks een enorme hoeveelheid ‘overwinnings-monumenten’ die heden ten dage nog overal in Rusland zichtbaar zijn, blijft het feit dat Napoleons coalitie is verslagen door Napoleons eigen besluiteloosheid, een volstrekt falende logistiek, en de extreme winterse omstandigheden. Niet door superieure Russische militaire operaties. Het relaas van Remi Remouchamps maakt deel uit van dit stukje geschiedenis. In het boek wordt nauwelijks aandacht geschonken aan strategische verbanden. Het verhaalt eenvoudigweg over wat een eenvoudig soldaat ervaart wanneer hij geconfronteerd wordt met de ellende van de oorlog. Een eenvoudig soldaat interesseert zich absoluut niet waarom hij moet sterven. Hij wil slechts overleven!

Bestelformulier

Recensie J.H.J. Andriessen: Meesterlijk!

Recensie kol b.d. L.J.J. Dorrestijn: Geweldig leesboek!